Displaying 71 - 80 of 125469
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087336716 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 19,700 ลิตร (คส.81) สำหรับงานแก้มลิงศูนย์รวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087329768 ซื้ออะไหล่รถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รต.2430 (จำนวน 15 รายการ) (คส.78) (สำหรับงาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหัวตรุด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087329466 ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุกติดปั้นจั่น ยี่ห้อ HINO ชป.097-0542 (จำนวน 16 รายการ) (คส.80) สำหรับงานแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087329341 ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุกน้ำมัน ยี่ห้อ HINO ชป.097-0561 (จำนวน 58 รายการ) (คส.75) สำหรับงานแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087329021 ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ยี่ห้อ SUMITOMO รถ.877 (จำนวน 8 รายการ) (คข.148) สำหรับงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087328921 ซื้ออะไหล่รถขุด HYDRAULIC ตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG รถ.758 (จำนวน 5 รายการ) (คข.147) สำหรับงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087328615 ซื้ออะไหล่รถขุด HYDRAULIC ตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รถ.822 (จำนวน 8 รายการ) (คข.146) สำหรับงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087336716 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 19,700 ลิตร (คส.81) สำหรับงานแก้มลิงศูนย์รวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087329768 ซื้ออะไหล่รถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รต.2430 (จำนวน 15 รายการ) (คส.78) (สำหรับงาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหัวตรุด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087329341 ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุกน้ำมัน ยี่ห้อ HINO ชป.097-0561 (จำนวน 58 รายการ) (คส.75) สำหรับงานแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
นับ: 10