Displaying 31 - 40 of 562727
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ชัยภูมิ 65057322401 น้ำมแก๊สโซฮอล์ 95 โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 65057315478 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 65057314754 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 ยี่ห้อ Canon รุ่น IPF671 หมายเลยเครื่อง BACW1916 รหัสครุภัณฑ์ 2562199-100042-0692 จำนวน 4 รายการ งานบำรุงรักษาหัวงาน 2 แห่ง พื้นที่ 1,235 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 65057290517 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ยี่ห้อ ISUZU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 65057293521 ซื้อค้อนหัวแบน ค้อนปอนด์ และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ 65057316692 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ 65057322388 ซื้ออุปกรณ์ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ 65057306838 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 65057315244 ซื้อสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า ๒๒๐V และอื่น ๆ จำนวน ๑๕ รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.๒๐+๑๐๐-กม.๒๒+๕๐๐ สพญ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 65057312710 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 11,690 ลิตร (คข.193) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแพรกระบายน้ำ 3R-MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 204,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
นับ: 10