Displaying 31 - 40 of 787734
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024710 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.15+518 พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024711 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านหนองหัวเสือ พร้อมส่วนประกอบอื่น และติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024712 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมแก้มลิงบ้านหุบเมยพร้อมอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024714 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านวังยาวพร้อมส่วนประกอบอื่น พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024715 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมแก้มลิงบ้านท่าชัยพร้อมอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024716 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมแก้มลิงคลองกรวดและอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 67049104951 ซื้อเสาไม้ยูคาทุบเปลือก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว x 3.00 ม. และอื่น ๆ จำนวน 26 รายการ สำหรับงานค่าควบคุมงานจ้างเหมางานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 สพญ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานสระแก้ว 67049313454 ซื้อดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด 400 มิลลิเมตร อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานสระแก้ว 67049316489 ซื้อดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 67049309679 ซื้อเหล็กรูปพรรณ และอื่นๆ รวม ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ จำนวน ๕ หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
นับ: 10