Displaying 81 - 90 of 125469
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087328204 ซื้ออะไหล่รถขุด MARSH BACKHOE ยี่ห้อ HITACHI รถ.679 (จำนวน 16 รายการ) (คข.145) สำหรับงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 62087321361 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กก.5664 สกลนคร จำนวน 10 รายการ สำหรับงานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 2 ส่วนที่ 1 เลขที่ จ.104/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087299166 ซื้อสลักแป้นเกลียวและอื่น ๆ จำนวน 8 รายการ เลขที่ จ 896 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087266852 ซื้อเชือกลวดเหล็กกล้าตีเกลียวชั้นคุณภาพ และอื่นๆ เลขที่ จ 890 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087200482 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA MITA รุ่น TAX 180 เลขที่ จ 884 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087300844 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค พีทีที เบอร์ 68 และอื่นๆ เลขที่ จ 894 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087268733 ซื้ออะไหล่ระบบ HYDRAULIC KURIMOTO 300 DS-8 รข.62 เลขที่จ 887 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087267898 ซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนชนิดเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพ HR และอื่นๆ เลขที่ จ 888 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087267696 ซื้อท่อยางต่อท่อส่งดินบนทุ่นน้ำ ขนาด OD 330 มม. เลขที่ จ 889 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087298494 ซื้ออะเซติลีน และอ๊อกซิเจนอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ เลขที่ จ 897 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
นับ: 10