Displaying 81 - 90 of 294858
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63097532269 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกติดเครน ยี่ห้อ ISUSU FTR11NY หมายเลขทะเบียน ๒ป-๔๓๑๘ กทม. รวม ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63097534217 ซื้ออะไหล่รถตู้นั่ง ๔ ตอน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น KDH222R-LEMDYTB1 รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63097570312 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกก-อำเภอพระทองคำ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63097534947 ซื้ออะไหล่รถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น KUN๖๐R-NKASHTBO ชป.๐๒๒-๑๕๑๑ รวม ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63097554402 ซื้อกระดาษทำปก ขนาด A4 และอื่นๆ งานระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-ห้วยสวาย-สระจระเข้ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลองโคกสวาย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานลพบุรี M63090033380 แก้มลิงซับกระโดน หมู่ที่ 4 [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63097535366 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ HINO รุ่น KR300 ชป.๐๕๒-๒๑๙๖ รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63097535239 ซื้ออะไหล่รถ BACK-HOE ยี่ห้อ KOBE รุ่น ๙๐๔B รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานตาก 63097626366 เช่าวัสดุสำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63097535117 ซื้ออะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ EURODRIVE ทะเบียน ตค.๘๑๑๑ รวม ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
นับ: 10