Displaying 51 - 60 of 147030
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 62117123378 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และวัสดุอื่นๆ รวม 8 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานชลประทานที่ 16 62107188556 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานอ่างทอง 62117199716 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหมายเลข 6202 1001 0040) จำนวน 8 ชุด (ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานอ่างทอง M62110011634 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกรมชลประทาน หมายเลข 6103 0201 0035 (คป.อ่างทอง) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานพะเยา 62117165627 จ้างทำตรายางตามตัวอย่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานพะเยา 62117166568 ซื้อมอก.15-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 - มอก.24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นผิวเรียบ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานอ่างทอง 62117199716 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหมายเลข 6202 1001 0040) จำนวน 8 ชุด (ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานพะเยา 62117210788 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหมายเลข 6202 10010034) - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหมายเลข 6202 1001 0035) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานสุโขทัย 62117166109 ซื้อกระดาษพิมพ์แบบ รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานสุโขทัย 62117110295 จ้างซ่อมพร้อมอะไหล่รถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รวม 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
นับ: 10