Displaying 51 - 60 of 608634
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี M65090037679 หินใหญ่คัดขนาด 0.20-0.25 ม. และอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ ของงานปรับปรุงฝายกุยบุรีและอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 65097509808 จ้างเหมาซ่อมแซมคันดิน ทรบ.ปลายคลองมหาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี M65090037704 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 11/2นิ้วx3 นิ้วx3 ม. และอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ ของงานปรับปรุงฝายกุยบุรีและอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 65097515368 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองเจดีย์งาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี M65090037721 เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. และอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ ของงานปรับปรุงฝายกุยบุรีและอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 65097504898 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองนายแจ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี M65090037744 กล่องลวดตาข่าย Gabions ขนาด 2.00x2.00x0.50 เมตร และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ ของงานปรับปรุงฝายกุยบุรีและอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 65097503791 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองมหาการ ซอย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี M65090037770 งานขยายเขตไฟฟ้า ของงานปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองสายใหญ่ ช่วง กม.39+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 65097613459 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
นับ: 10