Displaying 51 - 60 of 787733
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 67049128751 ซื้อซองครุฑสีน้ำตาล หนา 125 แกรม ชนิดไม่ขยายข้าง และอื่นๆ จำนวน 26 รายการ สำหรับงานค่าควบคุมงานจ้างเหมา ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 สพญ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 67039307427 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15-2562 หรือ มอก.2594-2556) จำนวน 1 รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 - กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพญ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 67049075537 จ้างตอกเข็มพืดเหล็ก ขนาด 400 x 125 x 13 มม. ยาว 12.00 ม. น้ำหนัก 60 กก./ม. จำนวน 1 รายการ สำหรับงานทรบ. ปากคลอง 12R โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพญ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 67049127484 ซื้อแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) หน้ากว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 - กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพญ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049049192 ซื้อไม้กวาดดอกหญ้า และอื่นๆ จำนวน 34 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049348740 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ จำนวน 26 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049288401 ซื้อโพสต์อิท และอื่นๆ จำนวน 14 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049348562 ซื้อแฟ้มยึดชนิดสันหนาทำด้วยกระดาษแข็ง และอื่นๆ จำนวน 28 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049288786 ซื้อแฟ้มปกอ่อน และอื่นๆ จำนวน 20 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049345179 ซื้อโคมไฟติดเพดาน และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
นับ: 10