Displaying 51 - 60 of 294916
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานพัทลุง 63097629098 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน รวม 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 63097626778 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 57 รายการ งานบำรุงรักษาคลองสายใหญ่และสายซอย จำนวน 13 สาย ระยะทาง 84 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานพัทลุง 63097629098 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน รวม 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ 63097634284 ซื้อปลั๊กไฟฟ้า และอื่นๆจำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 63097621465 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด รวม 9 รายการ สำหรับงานก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ กว้าง 40.00 ม. สูง 5.50 ม. โครงการฝายบ้านสะเต็ง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ(สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานชลประทานที่ 13 63097602185 ซื้อแผ่นไม้อัด มอก.๑๗๘-๒๕๔๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 63097620851 ซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ จ.150/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ 63097634284 ซื้อปลั๊กไฟฟ้า และอื่นๆจำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 63097557729 ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ SCHAFFE รุ่น S 16 รถ.799/41 รหัสครุภัณฑ์ E 9309-0402-0501-0415 จำนวน 5 รายการ สำหรับงานโครงการปรับปรุงถนนทางเชื่อม บริเวณหัวงานสำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 63097565978 ซื้ออะไหล่รถบดล้อเหล็ก ขนาด 6-7 ตัน ยี่ห้อ VIBROMAX รุ่น 4 B 3.9 C บถ.55/41 รหัสครุภัณฑ์ E9309-0406-0303-0014 จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงถนนทางเชื่อม บริเวณหัวงานสำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
นับ: 10