Displaying 234921 - 234930 of 294643
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 62027005459 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ เลขที่ สชป.ลพ.173/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 62027001346 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 (มอก.1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฝายบ้านดงโทน (ปชด.) ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (คส.ชป.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 62027004951 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 (มอก.1267-2544)รวม 9000ลิตร โครงการฝายลำปิงใหญ่ (ปชด.) ตำบลบุฮุม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (คส.ชป.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 62027005773 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 มอก.1267-2544 จำนวน 9000 ลิตร โครงการฝายห้วยโซม (หินสิ่ว) ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู (คส.ชป.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 62027007565 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 มอก.1267-2544 จำนวน 9000 ลิตร โครงการฝายลำปาว (ท่าลี่) ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (คส.ชป.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 62017535244 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป.046-1128 ยี่ห้อ HINO KR320 จำนวน 9 รายการ โครงการฝายห้วยโซม (หินสิ่ว) ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู (คส.ชป.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ 62017504526 ซื้อดินลูกรังปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (คบ.ประแสร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานชลประทานที่ 3 62017340981 ซื้อสีน้ำมันสีเหลืองและอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานชลประทานที่ 3 62017206738 ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 และอื่น ๆ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 62027001900 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ เลขที่ สชป.ลพ.172/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
นับ: 10